×

Du Plessis letselschade advocatuur

Stappenplan

In elke zaak worden meestal de volgende stappen doorlopen:

  1. KENNISMAKING – tijdens een gratis en vrijblijvend gesprek leren we elkaar kennen. Het is belangrijk dat u weet wie uw belangen gaat behartigen. Ik laat u weten hoe ik tegen de aansprakelijkheid aankijk, geef uitleg waar nodig en informeer u over het vervolg.
  2. AANSPRAKELIJKSTELLING – de aansprakelijkheid is soms meteen duidelijk. In sommige gevallen is dat niet zo en moeten er bijvoorbeeld nog getuigen worden gehoord of onderzoeken worden gedaan. Dit alles met het doel de tegenpartij de aansprakelijkheid te laten erkennen.
  3. VASTSTELLEN SCHADEVERGOEDING – blijvende medische gevolgen worden door een medisch adviseur geïnventariseerd. Ik breng de schadeposten in kaart door middel van een schadestaat, die pas nadat u deze heeft goedgekeurd, aan de aansprakelijke partij wordt gezonden.
  4. TUSSENTIJDSE SCHADEVERGOEDING– om te voorkomen dat u zelf de kosten moet voorschieten, vraag ik op basis van de schadestaat aan de verzekeraar om tussentijds uw schade te vergoeden. Dat gebeurt in de vorm van voorschotten. Ik werk de schadestaat regelmatig bij zodat deze actueel blijft en overleg na het bijwerken dan weer met de verzekeraar over een nieuw voorschot. De voorschotten worden rechtstreeks aan u betaald.
  5. DEFINITIEVE SCHADEVERGOEDING – het definitieve schadebedrag kan worden vastgesteld als er op meerdere vlakken een stabiele eindsituatie is en alle (toekomstige) schade en toekomstige risico’s in kaart zijn gebracht. Over het definitieve schadebedrag zal ik onderhandelingen voeren met de verzekeraar onder voorbehoud van uw goedkeuring. U heeft de beslissende stem. In de meeste gevallen lukt het om eruit te komen met de verzekeraar. Wanneer dat echter niet lukt, moet in overleg met u worden bezien welke weg er gevolgd moet worden om de zaak toch te kunnen afwikkelen.
  6. AFHANDELING – er wordt een vaststellingsovereenkomst met een belastinggarantie opgesteld, waardoor uw schadevergoeding definitief geregeld wordt. De overeenkomst wordt getekend door u en de verzekeraar. Vervolgens wordt het schadebedrag op uw rekening overgemaakt en zal ik het dossier sluiten.

Wenst u meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan contact met mij op via mijn contactformulier. Doorgaans ontvangt u binnen twee werkdagen een antwoord op uw contactaanvraag.

Ja, ik wil meer informatie!

Over Du Plessis letselschade advocatuur

Mijn naam is Susan du Plessis. Ik ben geboren en getogen in de Achterhoek.

Na het afronden van mijn rechtenstudie in 1997 en de advocatenopleiding heb ik mij gespecialiseerd in de behandeling van letselschadezaken. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring. Ik sta naast u met raad en daad en vind het belangrijk goed te luisteren naar uw wensen en behoeften in het schaderegelingstraject. Ik zal en kan u veel uit handen nemen zodat u kunt werken aan uw herstel. In uw schadezaak zijn betrokkenheid, laagdrempeligheid, transparantie, vasthoudendheid, kennis en creativiteit kernwoorden. Uw belang staat altijd voorop.

Ik kom graag bij u thuis voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Onder de button contact vindt u mijn gegevens.

Du Plessis Letselschade Advocatuur B.V. is de handelsnaam van Du Plessis Letselschade Advocatuur welke vennootschap in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem is ingeschreven onder nummer 69344515.