×

Kosten

Het eerste gesprek met mij, dat u tot niets verplicht, is altijd gratis. Als u na het eerste gesprek besluit om van mijn diensten gebruik te willen maken, kost u dat in de meeste gevallen helemaal niets. Dat komt omdat de wet bepaalt dat de advocaatkosten één van de schadeposten is die moet worden vergoed door de aansprakelijke partij. Dat geldt ook voor de kosten van de arts - medisch adviseur - of die van andere deskundigen, die ik inschakel om voor u een optimaal resultaat te bereiken.

Wanneer ik tijdens het eerste gesprek inschat dat het erkend krijgen van de aansprakelijkheid wel eens de nodige discussie met zich mee zou kunnen brengen, overleg ik vooraf met u over de kosten. In dat geval bestaat eventueel ook nog de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand (www.rvr.org). De Raad voor Rechtsbijstand neemt de beslissing op een aanvraag volgens de op het moment van indiening ervan geldende regels.

Slechts als er geprocedeerd zou moeten worden, gelden er andere regels met betrekking tot de kosten. Als dat aan de orde is, worden die ook met u besproken.

De factuur in verband met de advocaatkosten zend ik (nadat u mij daartoe toestemming heeft verleend) rechtstreeks aan de verzekeraar met het verzoek deze aan mijn kantoor te voldoen. U ontvangt vanzelfsprekend een kopie van die factuur zodat e.e.a. voor u ook inzichtelijk is en u ook op dat punt op de hoogte blijft.

Wenst u meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan contact met mij op via mijn contactformulier. Doorgaans ontvangt u binnen twee werkdagen een antwoord op uw contactaanvraag.

Naar het contactformulier