×

Du Plessis letselschade advocatuur

Letselschade bij kinderen door een verkeersongeval

Kinderen jonger dan 14 jaar

Piet, een jongen van 12 jaar, fietst vanuit school naar huis en steekt plotseling zonder te kijken de weg over, omdat hij in de verte zijn vriendjes ziet fietsen. Een automobilist kan Piet niet meer ontwijken en rijdt hem aan.

Wie is er dan aansprakelijk voor de schade die het kind lijdt en nog zal lijden?

In het Nederlands recht zijn de zwakkere verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) extra beschermd. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt naar leeftijd.

Piet heeft in ons voorbeeld recht op 100% vergoeding van zijn schade, ook al stak hij uit het niets en zonder uit te kijken de weg over en was het ongeval eigenlijk zijn eigen schuld.

Indien een motorvoertuig een kind onder de 14 jaar aanrijdt, is deze 100% aansprakelijk voor de schade die het kind lijdt en nog zal lijden. Alleen in het geval dat de automobilist kan bewijzen dat er sprake is van opzet, dan is hij niet voor 100% aansprakelijk. Dat bewijs kan heel vaak niet geleverd worden.

 

Kinderen van 14 jaar en ouder en volwassenen

Emma, een 15-jarige scholiere, loopt vanuit huis naar haar baantje in de supermarkt. Zij wordt bij het oversteken op een zebrapad aangereden door een scooter en loopt daardoor letsel op.

In dit geval is de bestuurder van de scooter in elk geval minimaal 50% aansprakelijk voor de schade die Emma lijdt en nog zal lijden ongeacht of zij ook een verkeersfout heeft gemaakt. Met andere woorden: de scooter moet in elk geval 50% van de schade aan Emma vergoeden.

De verdere vergoeding moet worden bepaald aan de hand van de causale verdeling en de billijkheidscorrectie. Bij de causale verdeling gaat het simpelweg om de vraag wie welke fout(en) heeft gemaakt. Zonder rekening te houden met de verwijtbaarheid.  Emma heeft in dit geval geen verkeersfout gemaakt nu zij via een zebrapad overstak en de bestuurder van de scooter haar geen voorrang verleende. Emma zal dus uiteindelijk ook 100% van haar schade vergoed krijgen.

Als Emma wel een fout had gemaakt, dan zou de billijkheidscorrectie mogelijk nog uitkomst kunnen bieden. Daardoor kun je ook als jezelf een fout hebt gemaakt soms toch meer dan 50% van de schade vergoed krijgen.

Bij de billijkheidscorrectie wordt er wel rekening gehouden met de verwijtbaarheid van de fouten en speelt bijvoorbeeld de ernst en aard van het letsel een rol.

Wenst u meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan contact met mij op via mijn contactformulier. Doorgaans ontvangt u binnen twee werkdagen een antwoord op uw contactaanvraag.

Naar het contactformulier