×

Overige ongevallen

Bij overige ongevallen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een sport- en spelsituatie. Vaak is het zo dat het toebrengen van letsel tijdens sport- en spelsituaties niet als onrechtmatig gedrag wordt bestempeld. Het hoort er nou eenmaal bij dat u letsel op kunt lopen wanneer u zich in een sport- of spelsituatie bevindt. Maar er kan ook een overtreding plaatsvinden die niets te maken heeft met de normale uitoefening van de sport: een extreme overtreding. Als u hierbij letsel oploopt, kan het zo zijn dat de veroorzaker aansprakelijk is.

U kunt ook nog denken aan situaties die te maken hebben met de weginrichting of het wegdek zelf. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een onduidelijke wegsituatie of een groot gat in weg waardoor u ten val komt en letsel oploopt. De omstandigheden van het ongeval bepalen in grote mate of de wegbeheerder aansprakelijk is.

Wat kunt u doen wanneer u wordt gebeten door een hond of gekrabd door een kat? Of van uw fiets valt door een plotseling overstekend dier? De wet heeft geregeld dat de bezitter van een dier daarvoor aansprakelijk is. De aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar van het dier dekt deze aansprakelijkheid.

Wanneer u letsel oploopt door de fout van iemand anders, is er in veel gevallen wel een wettelijke grondslag om tot een aansprakelijkstelling over te kunnen gaan. Informeert u gerust bij mij naar de eventuele mogelijkheden in het u overkomen geval.

Wenst u meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan contact met mij op via mijn contactformulier. Doorgaans ontvangt u binnen twee werkdagen een antwoord op uw contactaanvraag.

Naar het contactformulier