×

Du Plessis letselschade advocatuur

Letselschade-uitkering en de Belastingdienst

In beginsel wordt een letselschade-uitkering niet fiscaal belast. Het wordt namelijk niet gezien als inkomen uit arbeid en onderneming. Omdat de Belastingdienst echter een zelfstandig recht heeft te beoordelen of dat wel of niet zo is, is het van belang dat bij een regeling van uw zaak een zogenaamde belastinggarantie wordt afgegeven door de verzekeraar. 


In de belastinggarantie staat dat wanneer de Belastingdienst de letselschade-uitkering achteraf toch wil belasten, de verzekeraar de bezwaar- en (eventueel) de beroepsprocedure voor het letselschadeslachtoffer zal voeren. De verzekeraar stelt zich ook garant om de eventueel verschuldigde IB te voldoen aan het slachtoffer. U moet- om aanspraak te kunnen maken op deze garantie- wel aan de in de belastinggarantie gestelde voorwaarden voldoen. Zo mag u de uitkering bijvoorbeeld niet opnemen in de aangifte in box 1 en als u dat wel doet dat u dan moet melden dat u van mening bent dat de uitkering niet aan IB onderhevig is. U moet – zodra de Belastingdienst vragen gaat stellen over de uitkering- ook binnen bepaalde termijnen de verzekeraar ervan in kennis stellen zodat deze voldoende tijd heeft voor het maken van bezwaar. Voldoet u aan de voorwaarden zoals gesteld in de belastinggarantie, dan loopt u dus niet het risico dat er een eventuele aanslag IB voor uw eigen rekening blijft!


De belastinggarantie ziet alleen op de IB en niet op de vermogensbelasting. Het kan zijn dat u wel vermogensbelasting (Box 3 belasting) verschuldigd bent over uw uitkering. 

 

Wenst u meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan contact met mij op via mijn contactformulier. Doorgaans ontvangt u binnen twee werkdagen een antwoord op uw contactaanvraag.

Naar het contactformulier