×

Du Plessis letselschade advocatuur

Wat als er geen aansprakelijke partij is of die is er wel maar er speelt bijv. eigen schuld?

Een SVI (schadeverzekering inzittenden) of een SVO (schadeverzekering opzittenden) zijn verzekeringen die u zelf af kunt sluiten. In de meeste gevallen geeft zo’n verzekering recht op het vergoeden van alle schade die u lijdt als gevolg van een ongeval en heel vaak worden de advocaatkosten ook gedekt door die verzekering. De SVI voor automobilisten en de SVO voor motorrijtuigen waar je op zit (motor, scooter e.d.). Er is wel een maximum bedrag van de te vergoeden schade vastgesteld in de polis. De hoogte daarvan verschilt per verzekeraar.

Stel dat u onderuit gaat met uw motor omdat u bijvoorbeeld een stuurfout heeft gemaakt. Daar is geen andere partij voor aansprakelijk te stellen; het is een zogenaamd eenzijdig ongeval. Of u bent met uw familie of vrienden op weg naar een etentje en u raakt van de weg en knalt tegen een boom. Dat is dan uw eigen schuld. U kunt uw schade (en die van de inzittenden maar die hebben ook nog de weg naar de WAM-verzekeraar) dan toch vergoed krijgen via de SVO of de SVI.

Indien u een SVO of SVI heeft, kunt u de schade die u als gevolg van dat ongeval lijdt, vergoed krijgen. U moet dan denken aan de medische kosten, maar ook bijvoorbeeld aan hulp in huis en het verlies van arbeidsvermogen als u bijv. tijdelijk geen overwerk meer kunt verrichten. Omdat het vaak voor slachtoffers niet duidelijk is wat er allemaal aan schade vergoed kan worden, is het vaak prettig dat u zich kunt laten bijstaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat. Die kosten worden vaak ook door de SVO of SVI vergoed. Het kost u dus niets om een advocaat in de arm te nemen.

Advies: kijk direct na of u een SVI en/of SVO heeft! Zo niet, dan lijkt het wijs deze alsnog te regelen.

Wenst u meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan contact met mij op via mijn contactformulier. Doorgaans ontvangt u binnen twee werkdagen een antwoord op uw contactaanvraag.

Naar het contactformulier