×

Du Plessis letselschade advocatuur

Het belang van het aanrijdingsformulier (SAF)

Onlangs bleek mij weer eens het belang van een door beide partijen ingevuld én ondertekend schadeformulier. Het zal uiteraard niet het eerste zijn waar u aan denkt als u een ongeval is overkomen. Soms bent u zelfs niet eens in staat om het in te vullen als u bijvoorbeeld per ambulance wordt afgevoerd. 

Mocht u na het ongeval niet in staat zijn het formulier in te vullen en een handtekening te zetten, dan is het van groot belang dat u dat op een later moment met de andere partij toch doet.
Waarom is dat nou zo van belang? Indien het SAF door beide partijen is ondertekend, levert het namelijk bewijs op. Bewijs van wat er precies is gebeurd, wat de snelheid was bijvoorbeeld en/ of partijen verlichting voerden etc. Op het moment dat ik overga tot het maken van een aansprakelijkstelling, sluit ik aan bij de informatie die op het aanrijdingsformulier staat vermeld. 
Uit het SAF blijkt het kenteken en vaak ook de verzekeraar van het motorvoertuig. In zaken met ongevallen waarbij een motorvoertuig betrokken is, kan de WAM- verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. Dat scheelt al weer tijd omdat je dus niet eerst de bestuurder aansprakelijk hoeft te stellen. Het is dan handig te weten wie de verzekeraar van het voertuig is.

Soms zijn er ook getuigen nodig. Die kunnen ook op het SAF worden vermeld. Zij kunnen dan ook nog benaderd worden om een verklaring af te leggen over hetgeen ze hebben waargenomen.
De voorkant van het formulier vult u samen in en dat is ook de plek waar de handtekening wordt gezet. De achterkant vult u in beginsel zelf in. Ik adviseer om de achterzijde ook samen met de andere partij in te vullen. Daar staan namelijk veel details op vermeld en het is prettig dat daar geen discussie over bestaat tussen partijen. Dus vul ook dat deel samen in en zet samen op de achterzijde ook een handtekening. Dat voorkomt veel discussie en leidt er toe dat de aansprakelijkheid sneller kan worden erkend en dus uw schade ook sneller vergoed zal worden. Zonder de erkenning van de aansprakelijkheid wordt er immers geen schade vergoed.

Wenst u meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan contact met mij op via mijn contactformulier. Doorgaans ontvangt u binnen twee werkdagen een antwoord op uw contactaanvraag.

Naar het contactformulier