×

Procederen

De deelgeschillenprocedure

Een deelgeschillenprocedure kan nodig zijn wanneer een zaak vastloopt op een onderdeel ervan. Dit onderdeel wordt dan voorgelegd aan de rechter, die hierover vervolgens uitspraak doet. Na deze uitspraak kan ik de zaak weer oppakken en verder overleggen met de aansprakelijke partij. Aan een deelgeschillenprocedure zijn kosten verbonden, maar deze komen - wanneer de aansprakelijkheid vaststaat- in principe voor rekening van die aansprakelijke partij. Dat is -naast de snelheid van deze procedure- een zeer groot voordeel voor u.

De bodemprocedure

In een bodemprocedure wordt een juridisch geschil tot in detail bekeken en voor de rechter gebracht. Deze velt vervolgens een definitief oordeel. Een bodemprocedure kan zeer tijdrovend en kostbaar zijn. Sinds de invoering van de Wet Deelgeschillen is het starten van een bodemprocedure vaak niet meer nodig. Mocht het echter niet anders kunnen en in uw belang zijn, dan zal ik niet aarzelen om – na overleg met u – toch een bodemprocedure te beginnen. Dit doe ik echter alleen als het echt niet anders kan, onder meer omdat de kosten voor uw rekening komen zullen komen, tenzij u overheidssubsidie krijgt voor de advocaatkosten.

Wenst u meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan contact met mij op via mijn contactformulier. Doorgaans ontvangt u binnen twee werkdagen een antwoord op uw contactaanvraag.

Naar het contactformulier