×

Letselschade

Bedrijfsongeval

Als u letsel oploopt tijdens het verrichten van uw werkzaamheden is uw werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk voor de schade als gevolg hiervan. Verricht u als ZZP-er, uitzendkracht, stagiaire of vrijwilliger bij een opdrachtgever werkzaamheden die ook door een werknemer van die opdrachtgever hadden kunnen worden gedaan, dan is deze opdrachtgever ook aansprakelijk te stellen.

Het begrip arbeidsongeval is niet beperkt tot de werkvloer alleen. Ook als u voor uw werk onderweg bent en wordt aangereden kan het zo zijn dat de werkgever daarvoor aansprakelijk is. Wanneer uw werkgever een bedrijfsuitje heeft georganiseerd en tijdens dat uitje ontstaat er letsel, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden de werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. Het hangt in die situatie sterk af van de feiten.

Wist u dat de meeste werkgevers verzekerd zijn voor ongevallen die gebeuren tijdens het werk?

Verkeersongeval

Het kan ons allemaal overkomen. U neemt deel aan het verkeer en wordt het slachtoffer van een aanrijding. Wanneer de veroorzaker van het ongeval een automobilist is, kan zijn of haar verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. Het voertuig moet namelijk zijn verzekerd. Wanneer dat echter toch niet verzekerd blijkt te zijn, kan onder bepaalde omstandigheden een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds.

Ook in situaties waarin u zelf een ongeval veroorzaakt en schade lijdt, kan het zo zijn dat u uw schade toch volledig vergoed kunt krijgen. Dat kan het geval zijn wanneer u een SVI (Schadeverzekering Inzittenden) heeft afgesloten. Die verzekering geeft het recht op vergoeding van de schade die alle inzittenden van het voertuig lijden na een ongeval. Er bestaat ook een SVO ( Schadeverzekering Opzittenden). Dat geldt voor bestuurders van een motor en bromfiets. Kijkt u in uw verzekeringspolis maar eens na of u deze verzekering(en) heeft.

Voetgangers en fietsers hebben in Nederland bijzondere bescherming als het gaat om het recht op schadevergoeding en de aansprakelijkheid. Bent u zelf medeschuldig aan een ongeval dan is het ook raadzaam om na te gaan wat uw rechten zijn. Neemt u gerust contact met mij op zodat ik u verder kan informeren en op uw verzoek kan bijstaan.

Overige ongevallen

Bij overige ongevallen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een sport- en spelsituatie. Vaak is het zo dat het toebrengen van letsel tijdens sport- en spelsituaties niet als onrechtmatig gedrag wordt bestempeld. Het hoort er nou eenmaal bij dat u letsel op kunt lopen wanneer u zich in een sport- of spelsituatie bevindt. Maar er kan ook een overtreding plaatsvinden die niets te maken heeft met de normale uitoefening van de sport: een extreme overtreding. Als u hierbij letsel oploopt, kan het zo zijn dat de veroorzaker aansprakelijk is.

U kunt ook nog denken aan situaties die te maken hebben met de weginrichting of het wegdek zelf. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een onduidelijke wegsituatie of een groot gat in weg waardoor u ten val komt en letsel oploopt. De omstandigheden van het ongeval bepalen in grote mate of de wegbeheerder aansprakelijk is.

Wat kunt u doen wanneer u wordt gebeten door een hond of gekrabd door een kat? Of van uw fiets valt door een plotseling overstekend dier? De wet heeft geregeld dat de bezitter van een dier daarvoor aansprakelijk is. De aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar van het dier dekt deze aansprakelijkheid.

Wanneer u letsel oploopt door de fout van iemand anders, is er in veel gevallen wel een wettelijke grondslag om tot een aansprakelijkstelling over te kunnen gaan. Informeert u gerust bij mij naar de eventuele mogelijkheden in het u overkomen geval.