×

Du Plessis letselschade advocatuur

ZZP-er: een ongeval tijdens werk en dan?

De werknemer is in Nederland goed beschermd indien hem een ongeval overkomt tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden. Dit is zo geregeld in de wet. Hierin is geregeld dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

Als werknemer moet je stellen dat je tijdens de uitoefening van jouw werkzaamheden een ongeval is overkomen waardoor je schade lijdt. Ook indien de exacte toedracht van het ongeval niet vaststaat, komt dat niet voor rekening van de werknemer.

 

Eigen schuld van de werknemer speelt geen rol. Uitsluitend indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid kan de werkgever onder de aansprakelijkheid uitkomen. Een andere escape is erin gelegen dat de werkgever aantoont dat hij er alles aan heeft gedaan om een ongeval te voorkomen. Het bewijs hiervoor berust bij de werkgever.

 

De werkgever is meestal goed verzekerd voor ongevallen. Het is dus een verzekeringskwestie. Ik begrijp goed dat werknemers het lastig vinden om de werkgever aansprakelijk te stellen. Ze zijn vaak bang voor bijv. het niet-verlengen van een arbeidsovereenkomst. Ik heb echter niet de ervaring dat het werknemers kwalijk wordt genomen indien ze de werkgever aansprakelijk stellen en probeer ze op deze wijze ook gerust te stellen. Ik leg ze ook uit dat er vrijwel altijd een verzekeraar om de hoek komt kijken.

Als je als ZZP-er tijdens het werk betrokken raakt bij een bedrijfsongeval en je niet meer kunt werken, zijn de financiële gevolgen vaak veel groter dan bij iemand die in dienst is bij een werkgever. Bij een werknemer wordt het salaris immers doorbetaald tijdens ziekte en heb je een overeenkomst voor bepaalde tijd, dan krijg je na afloop van de arbeidsovereenkomst in elk geval een ZW-uitkering.

 

Als ZZP-er sta je met lege handen. Niet werken, betekent geen inkomen. Mocht je als ZZP-er al een AOV hebben, dan keert deze vaak pas uit na enkele weken of maanden.

 

Maar er is hoop! Als jij als ZZP-er werkzaamheden verricht die ook door een werknemer van de opdrachtgever had kunnen worden verricht, dan valt een ZZP-er onder dezelfde bescherming als een werknemer.

Wenst u meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan contact met mij op via mijn contactformulier. Doorgaans ontvangt u binnen twee werkdagen een antwoord op uw contactaanvraag.

Naar het contactformulier