×

Du Plessis letselschade advocatuur

Affectieschade: Smartengeld voor anderen dan het slachtoffer zelf

In een eerder nieuwsitem liet ik u al weten dat de Tweede Kamer instemde met het wetsvoorstel affectieschade dat vervolgens naar de Eerste Kamer werd gezonden. Daar is het op 10 april 2018 aangenomen. Tot het inwerkingtreden van deze wet is het voor naasten van het slachtoffer niet mogelijk een vergoeding te krijgen voor hun leed. Een ongeval doet in de eerste plaats iets met het leven en geluk van het slachtoffer zelf maar heeft tevens vaak een enorme impact op het leven van de partner, kinderen en andere naasten van het slachtoffer. Zij stonden met lege handen. Er bestond immers alleen een wettelijke grondslag voor toekenning van een smartengeldvergoeding aan het slachtoffer zelf. Daar komt per 1 januari 2019 verandering in want dan treedt de nieuwe wet Affectieschade in werking  die recht gaat doen aan het leed van naasten van een slachtoffer met ernstig letsel dan wel het overlijden van dat slachtoffer. 


Op grond van deze wet - die dus in werking treedt per 1 januari 2019 en louter betrekking heeft op gebeurtenissen van na die datum- hebben nabestaanden en naasten van slachtoffers die door toedoen van een ander zijn overleden of ernstig letsel hebben opgelopen voortaan recht op een vorm van smartengeld. Het is een regeling met vaste bedragen tussen de EUR 12.500,-- en EUR 20.000,--, te betalen door de aansprakelijke partij. Onder nabestaanden en naasten valt naast de partner, de kinderen en de ouders van het slachtoffer ook degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor het slachtoffer heeft of hadden. 


Het is natuurlijk – net als bij de vergoeding van het smartengeld aan het slachtoffer zelf- niet zo dat de vergoeding van affectieschade het verdriet van bijvoorbeeld de partner van het slachtoffer, zijn/haar kinderen kan wegnemen. De hoop bestaat dat de vergoeding wel erkenning biedt en helpt bij de verwerking.

 

Wenst u meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan contact met mij op via mijn contactformulier. Doorgaans ontvangt u binnen twee werkdagen een antwoord op uw contactaanvraag.

Naar het contactformulier